Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hedef Noktası

Ramazan Kayacık

Merhametten Habersiz Haberler

  • 06 Ocak 2021
  • 48 Görüntülenme
  • 457. Sayı / 2021 OcakYalan haberden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye’de medya, sürekli olumsuz haberleri gündemde tutarak insanların duygu ve düşüncelerini olumsuz yönde etkiliyor. Bazı haber ajansları bilinçli olarak insanları olumsuz olaylara odaklayarak toplumun endişeli insanlar haline gelmesine ve psikolojik sorunlara neden oluyorlar. Amerikan halkının yüzde 70’i özellikle asılsız haberleri terörden daha tehlikeli buluyor.

 

 

Ajansların çoğu insanların vicdanlarını susturarak, ruhlarını tutsak ederek, bilgileri kirleterek kitleleri merhamet yoksunluğuna sürüklüyor. İnsanlığın en kıymetli sermayelerinden olan merhamet duygusunu bombardıman ediyorlar. Huzursuz huzurevlerinin, sevgisiz sevgi evlerinin, anasız anaokullarının ve dağılan aile yapılarının üzerine bir tuz da onlar basıyorlar.

 

İnsan her zaman çevresinde olup bitenleri öğrenme, başına gelenleri başkalarına duyurma, düşünme ve düşündüklerini de başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duymuştur. İşte bu ihtiyaç ve merak duygusu habercilik mesleğinin doğmasında etkili olmuştur.

Haber, toplumda çok sayıda kişiyi ilgilendiren, etkileyen, doğruluğundan kuşku duyulmayan herhangi bir olayın, düşünce ya da görüşün halkın anlayabileceği biçimde ve zamanında verilmesidir. Haber izlemek için haberi az ve öz veren haber kanalları tercih edilmeli.

Habercilik, kamuoyunu doğru, çok yanlı, çok boyutlu, hızlı, inanılır ve güvenilir bir şekilde bilgilendirme mesleğidir. Kitle iletişim araçlarının mesleki ve ahlaki bakımdan rolü doğru bilgi ve doğru haber vermek olsa da meşhur söyleyişe göre; Bir köpek bir adamı ısırırsa bunun haber değeri yoktur fakat bir adam köpeği ısırırsa işte bu olay haber olarak değerlendirilir.

Artık kitle iletişim araçları hayatımızın olmazsa olmazı hâline gelmiştir. Esas fonksiyonu insanları haberdar etmek, bilgilendirmek, eğitmek olan televizyon ve sosyal medyanın fayda ve zararları tartışılır hale gelmiştir. Yapılan araştırmalar haber bültenlerinde ve gazetelerde yayımlanan kötü haberlerin toplumun ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ortaya çıkardı.

Haberlerin-sosyal medyanın ana ilkesi; doğru bilgiyle kamuoyu oluşturma yönünde çaba göstermek, toplumsal değerleri aktarmak, toplumsal değerlere özendirmek, güdülemek, kültürün ve eğitimin geliştirilmesine katkı sağlamak olmalıdır.

“Allah Resulü(sav) yeni Müslüman olan Ben-i Müstakil kabilesine zekâtlarını getirmesi için sahabeden Ukbe b. Ebi Muayt’ı görevlendirir. Ukbe yola koyulur, yarı yolda bir hesap içine girer. Daha önce o kabileden birileriyle kavga etmişti. Şimdi onlar benim geldiğimi öğrenirlerse bana zarar verirler, korkusuyla yarı yoldan geri döner ve Beni Müstalik’in zekât vermeyi reddettiklerini, kendisini öldürmeye kalkıştıklarını, ellerinden zor kurtulduğunu söyleyerek Efendimiz (sav) e yalan beyanda bulunur. Efendimiz(sav) hemen iki kişiyi yola çıkarır: Gidin, araştırın, gelen haber doğru mu, yanlış mı? buyurur. Sahabeler Ben-i Müstalik’e gelince köyün dışına zekât mallarını yığıp kendilerini beklediklerini görürler. Sahabeler selâm verirler, onlar da selâmı alırlar. Bizden önce buraya Medine’den kimse geldi mi, diye sorarlar. Onlar; Hayır, hiç kimseyi görmedik, derler. Mesele anlaşılır, durum derhal Efendimize ulaştırılır ve böylece büyük bir felâketin önüne geçilmiş olur.” Bu olay Hucurât Suresinde:

“Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun aslını araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat, 49/6) buyrularak haberciliğe önemli bir ilke getirilmiştir.

Efendimiz döneminde vukua gelmiş bir hadise üzerine gelen bu ayeti kerime kıyamete kadar haber konusunda Müslümanlara bir yasa olarak kalmış, bu bağlamda İslam ve Müslüman düşmanlığı yapan ajansların haber ve yorumlarına dikkatli olmamızı bize öğütlemektedir.

Yalan haberden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye’de medya, sürekli olumsuz haberleri gündemde tutarak insanların duygu ve düşüncelerini olumsuz yönde etkiliyor. Bazı haber ajansları bilinçli olarak insanları olumsuz olaylara odaklayarak toplumun endişeli insanlar haline gelmesine ve psikolojik sorunlara neden oluyorlar. Amerikan halkının yüzde 70’i özellikle asılsız haberleri terörden daha tehlikeli buluyor.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

457. Sayı Ocak 2021