Ribat Dergisi Kurumsal
Sayı : 499   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kurumsal

Ribat Dergisi 1982 yılı Kasım ayında Abdullah Büyük hocamız önderliğinde kurulmuş olup hizmet dolu 40 yılı geride bırakmıştır. Geride kalan 40 yıl içerisinde sekteye uğramadan aylık olarak çıkmaya devam eden dergimiz, özellikle kurulduğu ilk yıllarda ülke atmosferi, oluşan talep durumu ve dönemin şartları ve imkânları ile mütenasip olarak yeri geldiğinde Müslüman fertlerin dili, dudağı; yeri geldiğinde kalbi, dimağı; yeri geldiğinde ise dertlerinin dermanı olmuştur.

Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da büyük ilgi ve takdirle takip edilen Ribat Dergisi, 40 yıllık hizmet serüveninde daima insanlık onuru ve Müslümanlık gururunun tarafında yer almış, yüzbinlerce insanın gönül ve zihin dünyalarında inkılaplar oluşturmuş bir okul haline gelmiştir. “Ailenin Tüm Fertlerine Bir Mektep” sloganıyla yola çıkan dergimiz, slogan olarak seçtiği bu cümlenin her bir kelimesinin altyapısını layıkıyla doldurabilmek çabası içerisinde olmuş, bu gayretleri halen devam etmektedir. . İnsanlık âlemini de bir aile kabul eden dergimiz, bireysel huzur ve mutluluğun, toplumsal huzur ve mutluluğu; toplumsal huzur ve mutluluğunda bireysel huzur ve mutluluğu doğurduğuna inanmaktadır.
Dergimiz, bu amaca matuf olarak insani erdemler, dini ve ahlâki değerler, aile, toplum huzuru, barış, dünya ve ahiret saadeti eksenli konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konularda teorik olarak uzman ve pratik olarak bu konuları hayata geçiren insanların yazılarını ve söyleşilerini aylık periyotta binlerce insana ulaştırarak İslam’a ve insanlığa hizmet etmek dergimizin temel hedefidir.

Dergimiz özellikle 1980 darbesi ve 1982 anayasasının yapımının hemen ardından göstermiş olduğu duruşu ve tavrıyla tüm Türkiye’de takdir edilen, bilinen ve takip edilen, önemsenen bir dergi olmuştur. Türkiye’de İslami kimlik üzerine bina edilen ilk birkaç dergiden biri olan Ribat Dergisi, kuruluşundan bu yana yayınını Konya’dan sürdürmüştür.
Ağırlıklı olarak aboneleri Konya’da bulunan dergimiz yurt içinde 60 civarında ile, yurtdışında ise 7 ülkeye ulaşmaktadır.
Okuyucu kitlemiz 3 kısımdan oluşmaktadır; 1-Normal Abone olan okuyucularımız 2-Sponsor kardeşlerimiz aracılığı ile istifadelerine sunduğumuz cezaevinde yatmakta olan okuyucularımız 3-Yine sponsor kardeşlerimiz aracılığı ile istifadelerine sunduğumuz İhtiyaç sahibi aileler ve öğrenci okuyucularımız.
Hedefler
Dergimiz, zamana ve insanlığa söyleyecek sözü olduğuna inanan, dertleri olan ve insanlığın dertlerini derdi kabul eden bir anlayışa sahiptir. Sahip olduğu bu anlayış neticesinde, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen, Hakk’ın ve hakikatin savunucusu olan Ribat Dergisi, bu anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir, devam edecektir.
İnsanlığın son bir ferdi dahi kalsa, hizmet edilmeye layıktır, düşüncesiyle Ribat Dergisi hem basılı materyal sektöründe var olan potansiyelini koruyarak, hem de alternatif iletişim-etkileşim yollarını devreye sokarak daha çok insana ulaşmak, daha çok gönle girmek istemektedir.
Amacı gönül kazanmak, fert olarak her bir insanın gönül ve zihin dünyasını doyurmak olan Ribat Dergisi, bu amaca hizmet eden her türlü meşru zemin, zaman ve imkânı kullanarak, kuruluş misyonunu gerçekleştirecektir.

 

RİBAT DERGİSİ ŞİİRİ

 

Veyis Ersöz

 

 

Abdullah Büyük hocamız banisi,

Müslüman kullardır onun hamisi,            

Yazılı basının en iyisi,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi. 

 

İnsanlığa tebliği hak yoladır,

Yürüyüşü mü’minlerle kol koladır,

Mesajı hem sağa hem soladır,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Yolu; İlim ve irfana açılan,

Misk’i  amber kokuları saçılan,

Haramlardan son derece kaçınan,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

İnançla, güvenle başladı yayına,

Sadakat gösterir asil soyuna,

Asla gelmez hileli oyuna,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

İnananlar kanat oldu, kol oldu,

Geçmişi şanla, şerefle doldu,

Şerefi, inancı tebliğde buldu,

Gönüllerin dostu Rİbat Dergisi.

 

Mevlam razıdır, yazandan, okuyandan

Sayfaları nakış nakış dokuyandan,

Haber verir hem bu, hem öte dünyadan,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Çıkan her sayısı nur üstüne nur,

İslâm düşmanlarına dokunur,

Her ortamda itimatla okunur,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Uzun ve şerefli bir yolu seçti,

Nice zorlu badirelerden geçti,

Her konuyu hesaplı ölçtü, biçti

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Hep İslam’dan hep Hak’tan yana,

Kimsenin itirazı yoktur buna,

Bir membadır içmeli kana kana,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Her sayısı naim cennet yolu,

Sayfaları hak kelamıyla dolu,

Herkese mesaj verir dolu dolu,

Gönüllerin dostu Rİbat Dergisi.

 

Kırk yıldır tebliğ eder,

Hak hakikat yolunda gider,

İşte İslamiyet budur der,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Zor dönemde okurlarla buluştu,

Çevresinde güzellikler oluştu,

Hizmet için yürüyenler koşuştu,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Bazen fırtınalar bile eser,

İmanlı nefesler onu keser,

Aylık okunacak çok güzel eser,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Gerçekçidir, sözünü çekmez dudaktan,

Hal icabı, sakınmaz gözünü budaktan,

İtibar görür her nevi odaktan,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Ayetleri okuyan yürekler erir,

“Bu ne kadar iyi eser” denir,

Her ay ne güzel mesajlar verir

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Babadan-oğula, dededen-toruna,                                            

Mevlâmız tarafından koruna,

Hizmeti gaye bilir mü’minlerin yoluna,                                   

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.                                                  

 

Gönül  bir  sevgi halesi oluşturur,

İçini dini sözler doluşturur,

Dostları birbiriyle buluşturur,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Ömrün uzun, hizmetin kadim olsun,

Okuyanlar şifayı sende bulsun,

Sevgi duyanların taşmadan dolsun,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Dua edelim, maşallah diyelim,

Uzun ömür versin Allah diyelim,

Önü, sonu hayrolur inşallah diyelim,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Her sayısı büyüdükçe büyüsün,

Müslümanların görünen köyüsün,

İmanlı yüreklerin soyusun,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Hayırlı ve uzun ömürler sana,

Can pınarıdır, içmeli kana kana,

Yavrusuna öğüt veren sanki bir ana,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.

 

Unutmayın bunu yazan Veyis’i

Müslümanca yaşamaktır en iyisi,

Hepten lafı güzaftır bundan gayrisi,

Gönüllerin dostu Ribat Dergisi.