Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Misafir Kalem

Doğan Kaplan

Gündemi Iskalamak !

  • 06 Ocak 2021
  • 48 Görüntülenme
  • 457. Sayı / 2021 OcakÂdemoğlunun dünyaya imtihan için gönderildiğiyle ilgili daha birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif zikredilebilir. Bunda en ufak bir şüphe yok. Peki, acaba bizler bu hakikatin ne kadar farkındayız? Aslında tek tek bizlere sorulsa hemen hepimiz, el-Hak öyledir, der ve bu konuda hiç şüphemiz olmadığını söyleriz. Ancak, iş uygulamaya geldiğinde durum hiç de öyle görünmemektedir. Her birimiz kendi özel, yerel, ulusal veya uluslararası gündemimizle o kadar meşgulüz ki, asıl gündemi kaçırdığımızın farkında olmayabiliyoruz.

 

Değerli okurlarım, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerîm’de “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt, müminlere fayda verir.” (Zâriyât, 51/55) diye buyrulmaktadır. Bu ayet-i kerimeden aldığım ilhamla, haydi Kur’an iklimine girelim ve oradan unutmamamız gerekenleri tekrar hatırlayalım. Birbirimize unutmamamız gereken asıl gündemi hatırlatmış olalım.

Malum olduğu üzere insanoğlu; göklere, yere ve dağlara teklif edilen ancak bunların yüklenmekten çekindikleri emaneti sahiplenen Allah’ın halifesidir.

“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” (Ahzâb, 33/72)

“Hatırla ki, Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? Dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.” (Bakara, 2/30)

Allah-u a‘lem insanların kabul ettiği bu emanet; sınanma, dünyada imtihana tabi tutulma ki Kur’an-ı Kerim’de buna dair hayli işaret mevcuttur:

“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk, 67/2)

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56)

Âdemoğlunun dünyaya imtihan için gönderildiğiyle ilgili daha birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif zikredilebilir. Bunda en ufak bir şüphe yok.

Peki, acaba bizler bu hakikatin ne kadar farkındayız? Aslında tek tek bizlere sorulsa hemen hepimiz, el-Hak öyledir, der ve bu konuda hiç şüphemiz olmadığını söyleriz. Ancak, iş uygulamaya geldiğinde durum hiç de öyle görünmemektedir. Her birimiz kendi özel, yerel, ulusal veya uluslararası gündemimizle o kadar meşgulüz ki, asıl gündemi kaçırdığımızın farkında olmayabiliyoruz. Hayatın hızlı aktığı bu modern dönemde, çoluk çocuk, okul, iş, maişet temini, bireysel ve toplumsal sıkıntılar derken âdeta yaşadığımız hayat içerisinde kayboluyoruz. Bir de Mart 2020’den beri tüm insanlığı etkileyen Covid 19 salgını sebebiyle asıl gündem bize uzak kalabiliyor; biz kimiz, nereden geldik, niye geldik, nereye gidiyoruz? Soruları aklımızın ucundan bile geçmiyor.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

457. Sayı Ocak 2021