Sayı : 455   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kimlik İnşası

Ramazan Kayan

Modern Musibet

  • 05 Kasım 2020
  • 82 Görüntülenme
  • 455. Sayı / 2020 KasımModernizm insana fazla yüklendi, insanın ruhunu bozdu… İnsanı yerinden etti… İnsanı kendisine ve evrene yabancılaştırdı… “Ben” idrakini parçaladı… İnsanı çamurlaştırdı… İnsanı metafizik olandan kopardı… Toprağı ruha düşman etti… Şimdi bütün kutsallarını "yere gömen" insanların kendi ruhlarını birlikte gömdüklerinin farkında olamayışlarını kime anlatabilirsiniz? Bütün ilişkilerin, çıkara odaklanması hangi ruh halinin yansımasıdır acaba?

 

Yaşanılır bir dünyanın modern değerlerle mümkün olmadığı, artık açık bir gerçek… Arz ve semada tırmanan bozgunculuğun temel nedeni, insanın vahiyle olan bağını koparmış olmasıdır… Bu açıdan çağdaş medeniyet sabıkalı bir medeniyettir… Çünkü dünyası kirli, elleri kanlıdır…Bu durumda modern çağ; "kaygı çağı"dır… "Kaos çağı"dır… "Şüphe çağı"dır…

 

 

Biz önce aydınlanma felsefesinin ürünü olan modernizm ve onun yeni versiyonu postmodernizm üzerinde durmaya çalışacağız…

Modern insan mantığı, her şeyi aslından koparıp pazarlanabilir bir zemine çekti. İnsanın ve eşyanın konumu ile oynayan, onu kendi istediği formata çekebilen bir gücü kendinde vehmetti. İşte vahamet buradan başladı. Bu bakımdan sorunların vahametini sonuçları ile değil nedenleri ile kavramak gerekiyor…

Süreç nasıl gelişti?

Önce insanın kutsalla olan bağı kesildi… Sonra insan kendi kutsallarını üretti… Tatmin olmadı, bu defa kutsallarını tahrip etti… Tüm ilahi ve beşeri kutsallara ilan-ı harp etti…

Dünyanın fiziki değerlerini "değişmez değerler" görme yanılgısı insana çok pahalıya mal oldu. Eşya değer kazanırken insan ve insanlık ucuzladı… Dünyayı kontrol altına alma çabaları insanı dünyaya bağımlı hale getirdi…

Sınırlı bir varlık olan insan sınırları zorladı… Müteal olanla boy ölçüştü…

Ayakları kaydı… Esfeli tercih etti…

Bu bakımdan modern insan müstağnidir… Allah'a ihtiyaç duymuyor… Çünkü o artık özgür(!)

Modern insan mütekebbir… Artık dinleyen ve öğüt alan bir özne değil… Her şeyi bilen ve her şeye hükmeden bir konumda… Çünkü o çok akıllı (!)

Modern insan mağrur… Kendini vaaz alan değil va'z eden mevkiinde görüyor…

Çünkü o artık çok bilgili (!)

Modernizm akla fazla yüklendi, akıl sağlığını bozdu… Modern insan "hikmet ve hakikat" arayışına ara verdi, "hiç"likte karar kıldı… Modern aklın ürettiği ve önerdiği fikirler, ideolojiler ve sistemler "Mutlak aklı" en büyük engel gördü…

Modernizm insana fazla yüklendi, insanın ruhunu bozdu… İnsanı yerinden etti… İnsanı kendisine ve evrene yabancılaştırdı… “Ben” idrakini parçaladı… İnsanı çamurlaştırdı… İnsanı metafizik olandan kopardı… Toprağı ruha düşman etti… Şimdi bütün kutsallarını "yere gömen" insanların kendi ruhlarını birlikte gömdüklerinin farkında olamayışlarını kime anlatabilirsiniz? Bütün ilişkilerin, çıkara odaklanması hangi ruh halinin yansımasıdır acaba?

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

455. Sayı Kasım 2020