Sayı : 455   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Yaşama(ya) Dair

Kadir Demirlenk

Toplumsal Huzurun Şifreleri

  • 05 Kasım 2020
  • 32 Görüntülenme
  • 455. Sayı / 2020 KasımToplumda fertler domino taşları gibidir. Huzurun ve sıkıntının ilk hareket merkezi fertlerdir. Bireysel ve toplumsal bazda huzuru etkileyen en önemli faktör, en önemli etken fertlerin tavır ve davranışlarıdır. Fertlerin bireysel ve toplumsal anlamda sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeleri toplumu oluşturan diğer oluşumların tavır ve davranışlarında da belirleyici olmaktadır. Çünkü fertler bir binanın en küçük yapı taşı mesabesinde olan tuğlalar gibidir.

 

Anne ve babalar aile fertlerinin maişetini helal ve temiz olarak temin etmeli, onları helal lokma ile büyütmenin gayret ve çabası içerisinde olmalıdır. Helal lokma kişinin tavır ve davranışlarında en önemli etkendir. Beden onunla gıdalanıp et ve kemiğe bürünmekte, kalp ve zihin onunla harekete geçip davranışlarımıza yön vermektedir. Aile içi iletişimde bireyler sorumluluk duygusu, sevgi, saygı, sadakat, sabır ve sebat gibi ahlaki faziletler ile hareket etmelidir. Bunlar aile içi huzurun temel taşlarıdır.

 

 

İnsanı ve kâinatı yoktan var eden yüce Allah’tır. İnsanoğlunun huzurlu ve mutlu bir hayat sürmesi için kâinata yasalar koyan, onlara hidayet rehberleri olarak kitaplar indiren ve peygamberler gönderen de Allah’tır. İnsan kendi fıtratına uygun bu yasalara uygun hareket ettiği sürece, (Kur’an’a uyup, Hz. Peygamber (sav)e tabi olduğu sürece) huzuru yakalayacak, kurtuluşun yollarına ulaşacaktır. Bu “sünnetullah”tır.

“(Rasûlüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum, 30/30)

“Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; (başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti.” (Enam, 6/153)

Allah’ın kitabı ve Hz. Peygamberin önderliği yanında toplum içerisindeki bazı özellikli kişilerin, oluşumların, pozisyonların tavır ve davranışları ise daha baskın hale gelmekte toplum içerisindeki insanların düşünce ve yaşam tarzlarını olumlu ya da olumsuz şekillendirmektedir. Bunların en başta gelenleri; bireyler, aile, eğitim kurumları, yöneticiler, tüccarlar ve esnaflardır.

 

1-İNANÇLI-İBADETLİ-AHLAKLI BİREYLER:

Toplumu ve toplumun dinamiklerini oluşturan bireylerdir. Bireylerin inanç, ibadet, ahlaki yaşantıları, sosyal ve beşerî hayattaki tavır ve davranışları da yaşamın rotasını çizmekte, onların yaşam tarzlarını belirlemekte, onların huzur ve mutluluklarına doğrudan etki etmektedir. Fertler ne kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu olurlarsa toplumlarda o derece sağlıklı mutlu ve huzurlu olacaklardır.

Toplumda fertler domino taşları gibidir. Huzurun ve sıkıntının ilk hareket merkezi fertlerdir. Bireysel ve toplumsal bazda huzuru etkileyen en önemli faktör, en önemli etken fertlerin tavır ve davranışlarıdır. Fertlerin bireysel ve toplumsal anlamda sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeleri toplumu oluşturan diğer oluşumların tavır ve davranışlarında da belirleyici olmaktadır. Çünkü fertler bir binanın en küçük yapı taşı mesabesinde olan tuğlalar gibidir.

Fertlerin huzur ve mutluluğu; insani ve İslami olarak sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeleri, kendileri için hayat rehberi olan Kur'an ve sünnete uymaları ile haram ve helal sınırlarına riayet etmeleri ve kendi aralarındaki hak ve hukuka uymaları ile mümkündür.

“Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” (Nisa, 4/147)

Bunların yanında kalplerini ve zihinlerini Allah'ın zikri ile şekillendirmek, inanç, amel ve ahlaki yaşantılarındaki olumsuzluklardan kurtulmakla mümkündür. Bunlar aynı zamanda Allah'ın toplumsal yasaları(sünnetullah) dır.

“..Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.” (Ra’d, 13/28)

2-İÇERİSİNDE “HAKK”IN HAKİM OLDUĞU AİLELER VE EVLER:

Toplumun en küçük birimi ailedir. Dede-nene, anne-baba, çocuklar ve torunlardan oluşan bu yapı toplumun kalbi durumundadır. Aile ve evler ne kadar huzurlu olursa toplumun diğer unsurları da aynı şekilde huzurlu olacaktır. Aile; inanç, ibadet, ahlak, sağlık, eğitim, ekonomik vb. gibi hususlarda sağlam temellere sahip olursa hem kendilerine hem de topluma pozitif bir katkı sağlayacaktır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

455. Sayı Kasım 2020