Sayı : 455   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Satırdan Sadra

Adil Akkoyunlu

Hayatımıza Kimler Yön Veriyor

  • 05 Kasım 2020
  • 27 Görüntülenme
  • 455. Sayı / 2020 Kasım
Yazarın Diğer Yazıları
Adil Akkoyunlu
Tüm Yazı ArşiviHaktan ve rahmetten uzaklaşan anlamına gelen şeytan, haktan ve rahmetten uzaklaştığı için bu adı almıştır. Âdemoğlunu da haktan ve rahmetten uzaklaştırmak için uğraşıp duruyor.

 

 

 

Şeytan sadece Mina’da mı taşlanır? Yeryüzünün her köşesinde rastlamak mümkün onlara. Bazen sıradan bir insandır o. Dost ve arkadaş görünür. Bazen bir hoca ve ilim adamı görüntüsündedir. Bazen bir yönetici, lider… Bir meclis… Bazen bir grup, bir toplumdur o. Bazen (Hakka, hukuka karşı gelen, işgalci, saldırgan, sadist, barbar) bir terör örgütüdür. Ordudur bazen. Bir düşünce, felsefe, din, ideoloji olarak çıkar insanın karşısına bazen.

 

 

 

 

Etkilenir insan. Etkilenmeye müsait bir varlıktır. İyiden de etkilenir, kötüden de. Bazen iyi ile kötü arasında iç çatışması yaşar.

İslam yolunda en çetin engel; Allah’ın burhanını göremeyiştir, vahyi rehber edinemeyiştir.Hayat yolunda rehber tanıyıp vahyin elini tutmayanın, şeytan tutuyor elini.

“İblis: Ant olsun; ben de onları (insanları) saptırmak için senin doğru yolunun üstünde oturacağım.” (Araf, 7/11-18) (Günahları) süsleyeceğim. Onların hepsini mutlaka azdıracağım.” (Hicr, 15/25 - 44; İsra, 17/60 - 65; Sad, 38/71 – 85) dedi.

Hayırdan ve mutluluktan ümidini kesmiş, pişmanlık ve üzüntü içinde olan anlamına gelen iblis, şeytanın birçok isimlerinden özel bir isimdir.

Kur’an’da seksen sekiz yerde şeytandan, on altı yerde de İblis’ten bahsediliyor. Şeytan, “şeyatinolarak çoğul da kullanılırken, İblis, hep tekil olarak kullanılmıştır.

Cinlerin Müslüman olanı da var, olmayanı da… İblis, Müslüman olmayan cinlerden… (Bkz. Kehf, 18/50)

“Sırat-ı müstakim” (doğru yol) üzerine oturup insanı alıkoyan en büyük engel şeytandır. Onun işi bu. İlk insan, ilk Müslüman ve ilk Rasül olan Hz. Âdem’i ve eşi Havva’yı da aldatmış; Cennet’ten kovulmalarına sebep olmuştu. Şeytana uymama konusunda sürekli uyarıyor Rabbimiz Âdemoğlunu.

Bizi yolumuzdan alıkoymak isteyen şeytana takılmamak, aldanmamak için onları iyi tanımamız gerekiyor.

Şeytan nedir,kimdir? Neden şeytanlaşmıştır? Gücü, kuvveti ne orandadır? İnsanlar üzerinde ne derece etkilidir? Ondan korunmanın silahları nelerdir?

Haktan ve rahmetten uzaklaşan anlamına gelen şeytan, haktan ve rahmetten uzaklaştığı için bu adı almıştır. Âdemoğlunu da haktan ve rahmetten uzaklaştırmak için uğraşıp duruyor.

Şeytan, Allah’ı inkâr etmiyordu. Ancak Allah’ın hükmünü tanımadı.Asi oldu. Pişman olup tövbe de dilemedi. İnsanı doğru yolundan saptırmak için Allah’tan izin istedi. Âdem, Şeytan’a aldanıp yasak ağaca yaklaştığından dolayı çok pişman oldu, Allah’tan af diledi. Allah, onu da eşini de affetti ve cennetten uzaklaştırdı. (Bkz. Bakara, 2/37, 38)

Şeytanın en önemli özelliği bu: Allah’ın emrine itiraz, pişman olmamak ve insana düşmanlık…

Şeytan, cins ismidir. İnsandan da olur, cinden de. Şeytan bir semboldür. Allah’ın emrine karşı gelen ve insanın kötülüğünü isteyen her fert ve toplum şeytandır.

Şeytan; hakkı, hukuku, adaleti kabul etmemenin, kıskançlığın, düşmanlığın, terörün, arabozuculuğun, saptırmanın, şerrin, çirkin işlerin öznesidir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

455. Sayı Kasım 2020