Sayı : 497   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hususi Fikirler

Mustafa Çelik

Necvamız Neciplerimizin İçtimasıdır

  • 08 Kasım 2022
  • 226 Görüntülenme
  • 479. Sayı / 2022 KasımNecva; İslam'ın doğuşundan itibaren müşriklerin, Yahudi ve münafıkların İslâm'a ve Müslümanlara karşı kullandıkları kurnaz ve hileli bir silahtır. Dünyada Müslümanların aleyhine kurulan ne kadar gizli mahfil varsa, bunların hepsinin arkasında Yahudiler vardır. Yahudi ve Hıristiyanlar hiçbir yerde, hiçbir tarihte Müslümanlara dost olmamışlardır.

 

 

Hareket ve bereket ehli Müslümanların içi ve dışı birdir. Gerek Müslümanlara ve gerekse Müslümanların oluşturdukları yapılara karşı kulis oluşturmak, en çirkin fiillerdendir. Müslüman Müslüman’a karşı kulis yapmaz. Müslüman’ın Müslüman’a kulis yapması, bir nifak alâmetidir. Dolayısıyla Müslümanların kendi aralarında fıs-kosları, gizli fısıldaşmaları terk etmeleri, mekârim’l ahlâk’tandır.

 

 

Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in lehimize ve aleyhimize olan durumları ifade eden kavramlarından birisi de “Necva” dır. İki ya da daha fazla kişinin kendi aralarında açıktan veyahut da başkalarından gizlenerek gizli toplantılar, gizli konuşmalar, gizli celseler ve fısıldaşmalarda bulunmalarını Kur’an-ı Kerim, necva kelimesi ile karşılamaktadır. Rabbimiz haber veriyor:

“Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah’ın seni selâmlamadığı selâmla selâmlıyorlar. İçlerinden de, söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya! diyorlar. Cehennem onlara yeter! Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası!” (Mücadile, 58/7-8)

Necva; İslam'ın doğuşundan itibaren müşriklerin, Yahudi ve münafıkların İslâm'a ve Müslümanlara karşı kullandıkları kurnaz ve hileli bir silahtır. Dünyada Müslümanların aleyhine kurulan ne kadar gizli mahfil varsa, bunların hepsinin arkasında Yahudiler vardır. Yahudi ve Hıristiyanlar hiçbir yerde, hiçbir tarihte Müslümanlara dost olmamışlardır. Müslümanlarla savaşmakta her zaman için birbirine dost olmuşlardır. İnkâr ve düşmanlıkta birleştikleri için, Müslümanlara karşı bir el gibidirler.

Necva; insanın içinde saklı tuttuğu özel durumunu, duygu ve düşüncelerini, başkalarından saklayarak söylediği ve duyulmasını istemediği sözleri ve yaptığı işleri ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Allah (cc)’ın Musa (as) ile konuşması da “Münacat” olarak isimlendirilmiştir. Bunun nedeni ise bu konuşmanın onun dışındakilerden gizlenmiş olmasıdır.

Necva isim veya mastar bir kelime olup, ya iki kişi arasında gizlice konuşmak, fısıldaşmak, gizli düşünce, bir şeyin özü, içi, ortası, gizlilik, gizemli ve yüksek tepe anlamındaki “necva”dan veya kurtuluş anlamındaki “necat”dan gelmektedir. Ama bu kelime daha ziyade gizli bir şeyin sırrını açmak, hislerini açığa vurmak, gizlice söylemek ve iki kişi arasındaki sır manasıdır. İster gizli, ister açıktan olsun iki kişi veya bir toplumun tek kaldıkları konuşma diye tanımlanan necvayı, Zeccac, Me'ani'l-Kur'an'ında, arıtmak, safileştirmek, durumu aydınlatmak, izah etmek anlamına gelen “Halasa” veya atmak, götürmek, sunmak, arz etmek, iletmek, haber vermek ve söz söylemek manasına gelen “el ka” fiili ile karşılar. (Bkz. Ragıb el-İsfehani, el-Müfredat, Sh: 383; İbn-i Manzur, Lisanu’l Arap, C: 15, Sh: 308-3; Zeccac, Meani’lKur’ân, C: 2, Sh: 137)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

479. Sayı Kasım 2022