Sayı : 499   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Başyazı

Abdullah Büyük

İbadetlerimiz Hayatımıza Anlam ve Amaç Kazandırır

  • 01 Ekim 2023
  • 347 Görüntülenme
  • 490. Sayı / 2023 EkimHayatımıza anlam ve amaç kazandıran ibadetlerimiz mümin şahsiyetin en huzurlu anlarını temsil eder. Âlemlerin Terbiyecisi olan Rabbimiz, yapmamızı emrettiği her bir ibadet ile insanı ilahi bir terbiyeye tabi tutar. Her bir ibadet bir yanımızı terbiye ederek bizleri son durağı olmayan bir tekâmül yolculuğuna çıkarır. Hayat devam ettiği sürece bu terbiye ve tekâmül yolculuğu devam eder.

 

İnsanın kalbini Rahman’ın merhametine açan ibadet duadır. Bunun için Rabbimiz bizleri yaratılış amacımıza ulaşmak için terbiye etmeye bizlere istemeyi öğreterek başlamıştır. Mushaf’ın ilk suresi olan Fatiha, insana Rabbinden isteme usul ve yöntemini öğretir. İsteme yetisini bizlere bahşeden Rabbimiz Fatiha ile bize nasıl isteyeceğimizi ve neleri isteyeceğimizi talim ettirir.

 

 

Bütün ibadetler, Yüce Yaratıcı ile insan arasındaki bir diyalogu temsil eder. Mümin bir şahsiyet, hayatının tamamını Allah’ın gözetimi altında yaşadığını hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Bu yüksek bilinç düzeyi, insanın bütün eylemlerindeki farkındalığı zirveye taşır. Bu bilinç düzeyine erişen şahsiyet, yapacağı her şeyi kendi iç dünyasında Allah’ın onayına arz eder. Rabbinden onay almadığı bir düşünceyi eyleme taşımaz. Onay alarak eyleme taşıdığı her düşünce ise ibadet özelliği kazanır. Hatta Efendimizin ifadesiyle düşüncede planlanıp da elde olmayan sebeplerle eyleme taşınamayan düşünceler dahi ibadet olarak kabul edilir. Düşünce ve eylemdeki bütün ibadetler Allah ile insan arasındaki samimiyeti artırır. İnsanı ruhen olgunlaştırır, şahsiyet olma yolunda önünü açar, tevazuu ve vakarını artırır. Allah’ın koparılmasını yasakladığı bağlardan ilki olan “Allah-insan” bağını sağlamlaştırır. Hayatımıza anlam ve amaç kazandıran ibadetlerimiz mümin şahsiyetin en huzurlu anlarını temsil eder. Âlemlerin Terbiyecisi olan Rabbimiz, yapmamızı emrettiği her bir ibadet ile insanı ilahi bir terbiyeye tabi tutar. Her bir ibadet bir yanımızı terbiye ederek bizleri son durağı olmayan bir tekâmül yolculuğuna çıkarır. Hayat devam ettiği sürece bu terbiye ve tekâmül yolculuğu devam eder. Bunun için bizim kültürümüzde mükemmel insan tabiri asla yer almaz. Bunun yerine İslam literatüründe “kâmil insan” ifadesi kullanılır. Yani ruhunu olgunlaştırmaya devam eden, tekâmül yolculuğunu sürdüren kimse bu şekilde tasvir edilir. Yapmış olduğumuz her bir ibadetin anlam ve amacını, o ibadet ile Rabbimizin bizim hangi yanımızı terbiye ettiğini kavradığımız zaman ibadetlerimizi hakkını vererek eda etmiş oluruz. Malumunuz belirli zaman dilimlerinde, belirli hareketleri yaparak eda etmiş olduğumuz namaz ibadeti en çok tekrar ettiğimiz ibadettir. Öyleyse Rabbimizin bizleri terbiye etmek için en sık başvurduğu metot, namaz ibadetidir. Allah’ın insan hayatına en aktif müdahalesi namaz ibadeti ile gerçekleşmektedir. İnsanlığın evrensel dini İslam’ın bütün peygamberlerinin getirmiş oldukları şeriatlarda namaz ve oruç ibadeti her zaman yer almıştır. Bu iki ibadetin başlangıcı, insanlığın yeryüzüne teşrif ettiği andır. Rabbimiz bütün elçilerini ve o elçilere inanan müminleri tarihin her döneminde namaz ile terbiye etmiştir.

Malumunuz namaz, dilimize Farsçadan nakledilmiş bir kelimedir. Kur’ani literatürde “salât” olarak ifade edilir. Salât kelimesi bünyesinde üç anlamı ihtiva eder;

1-Allah’a istek ve arzularımızı ifade etme yöntemi olan dua,

2- Bildiğimiz anlamda, belirli zamanlarda, belirli hareketleri yaparak yerine getirmiş olduğumuz namaz,

3-İnsanın dik durmasını sağlayan sırt kısmındaki omurga.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

490. Sayı Ekim 2023