Sayı : 497   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Editörden

Ribat Dergisi Editör

Kıymetli Okuyucularımız

  • 01 Ekim 2023
  • 168 Görüntülenme
  • 490. Sayı / 2023 Ekim

İnsan, yeryüzüne teşrif ettiği andan itibaren zihninde hayatın anlamını ve amacını anlama mücadelesini de başlatmıştır. Çünkü İlahi İrade insanın fıtratına yaşamış olduğu hayatı anlamlandırma arzusunu yerleştirmiştir. İnsan için sevme, sevilme, ilgi görme, takdir edilme duyguları ne kadar gerekli ve önemliyse, hayata anlam ve amaç vermekte o kadar öneme haizdir. Bütün vahiyler ve Rahmet Elçileri kendilerine muhatap olan insanlara hayatın anlamını ve amacını anlatarak eğitime başlamışlardır. Hayatın anlamını ve amacını kavramak, beşerin insan olabilmesi için adeta başlangıç noktasıdır. Çünkü ömür, Âdem adam olabilme mücadelesidir. İnsanlığın dünya sahnesindeki temel rolü de budur. Hz. Âdem(as) ile başlayan hayata anlam ve amaç katmak ve bu anlam ve amaç için yaşama mücadelesi vermek kıyamete kadar durmaksızın devam edecektir. Atamız Hz. Âdem’in insanlığa bıraktığı bu miras kimi dönemlerde unutulmuştur. Bu unutkanlık dönemleri insanlığın yeryüzündeki en sancılı dönemleri olmuştur. Böyle dönemlerde İlahi İrade hayata aktif olarak müdahil olmuş hatırlatıcı ve uyarıcı olarak Rahmet Elçilerini devreye koymuştur.

Öncelikle kendimizden başlayarak yaşamış olduğumuz mahalleye, şehre, ülkeye ve dünyaya baktığımızda insanlık hayatın anlamının ve amacının fakında mı acaba? Bu sorunun cevabını zihin dünyamız bulmaya çalışırken bir başka soru beliriyor; Hayatın anlamını ve amacını anlamaya doğru yerden başladık mı?

Kuzeyden güneye, doğudan batıya yönümüzü çevirip, Allah’ın bakmamızı istediği yerden insanlığa nazar edelim. Karşımıza objektif olarak insanlık âlemi tablosunu koyduğumuzda bütün insanların hayatlarının ruhunu yani anlamını ve amacını kaybettiği acı gerçeği ile yüzleşiyoruz. Özele inip kendimize baktığımızda ise hayatımızın cesede döndüğünü ama defnedilmediğini görüyoruz. Defnedilmeyen cesetler gibi hayatlarımız da kokuşmaya başlamış. Neyi aradığımızı, niçin var olduğumuzu, nereye doğru gittiğimizi, bizlere mutmainliği getirecek şifrelerin nerede olduğunu bir türlü bilemiyoruz.

Hayata anlam katan ALLAH’tır. Öyleyse önceliğimiz Allah’ı doğru bir şekilde tanımak ve anlamak olmalıdır. Yani Allah’ın hakkını teslim ederek işe başlamalıyız. Rabbimiz bizleri terbiyeye kendisini doğru bir şekilde tanıtarak başlamış ama insanlığın bu konuda sık sık tökezlediğine Hac suresinde şu şekilde dikkat çekmiştir: “Onlar, Allah’ı gereği gibi anlayıp, kavrayıp, takdir edemiyorlar.” (Hacc, 22/74)

Allah’ı doğru bir şekilde tanımak ve anlamak ancak Kur’an ile mümkün olabilir. Öyleyse her şeyden daha çok sevdiğimizi söylediğimiz Rabbimizi kendisinin kelamından tanıyarak işe başlamamız gerekiyor. Öncelikle Allah isminden başlayarak Kur’an’da Rabbimizin kendisi için kullandığı Esma’sının anlamını doğru bir şekilde anlamak hayatımıza anlam ve amaç katacak ilk adım olacaktır. Böylece yaşadığımız hayatın merkezine Allah’ı koymuş olacağız.

Bundan sonra ikinci adımda O’nun bizden neler istediğini doğru bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Bu, bize O’nu razı edecek amellerin neler olduğu sorusunun cevabını verecektir. Böylece O’nun sevgisini kazanma mücadelesi içinde buluruz kendimizi.

Allah’ı razı etmek için yaşamak ne kadar Allah’ın hakkıysa, Allah’ın bizim için yaptıklarına razı olmak da o kadar Allah’ın hakkıdır. Unutmayalım ki takdire rıza göstermemek isyandır ve Allah’ın hakkına tecavüzdür.

Hayata anlam ve amaç katmak için Allah’ın haklarını doğru bir şekilde belirlemek ve o hakları teslim etmek ne kadar önemliyse Efendimizi doğru anlamak ve hayatı onunla el ele yaşamak da o kadar önemlidir. Şunu da unutmayalım ki Efendimizi doğru tanıyıp, anlamadan Allah’ın haklarını teslim edemeyiz. Onu, Kur’an’ın bize tanıttığı gibi kabul etmeliyiz. Böylece hayat yolculuğumuzda yol arkadaşımız Efendimiz olacaktır.

Efendimizin sünnetlerini kendimiz için vazgeçilmez hayat prensipleri edinmek onun hakkını teslim etmektir ve mahşerde ona hediye olarak takdim edebileceğimiz en kıymetli sermayemizdir.

Bu sayımızda sizlerin huzuruna “Hayatın Anlam ve Amacı” dosyasıyla çıkıyoruz.

Makaleleri ile elinizde, gönlünüzde ve gündeminizde olmamıza vesile olan kıymetli yazarlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Siz vefalı ve fedakâr okurlarımızı hayatınızın anlam ve amaç kazanmasına vesile olması duasıyla dergimizi baştan sona okumaya davet ediyoruz.

490. Sayı Ekim 2023