Sayı : 498   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hedef Noktası

Ramazan Kayacık

Hayatın Amacı Tarlaya Bir Şeyler Ekip Dikmektir

  • 01 Ekim 2023
  • 179 Görüntülenme
  • 490. Sayı / 2023 Ekimİnancımız ne kadar sağlam bir zemine oturursa yol haritamız o kadar güvenilir olur ve dayanma gücümüz artar. Çünkü İslam, insanın hayatına anlam katar, amaç verir, yol ve yön gösterir, insanı değerli kılar.

 

Müslüman insanın dünya hedeflerinin en büyüğü Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah varsa anlam vardır, değer vardır. Hayatın kurallarını, hayatın anlamını ve amacını hayatı veren belirler. Hayatı veren Allah’tır ve hayat O’nun kurallarına göre yaşanır. Hayat nefis merkezli değil, Allah merkezli yaşanmalıdır.

 

 

İnsan dışındaki canlılar için varoluşa temel olan şey beslenmek, üremek ve hayatta kalmaktır. Biz insanlar hayata diğer canlılardan daha ulvi bir anlam yükleme arayışında olmalıyız. Nasıl bir dünya görüşüne, nasıl bir inanç sistemine sahip olursak olalım hayatımıza bir anlam katmalıyız. Şöyle ya da böyle bir anlam haritasına sahip olmadan bu hayattan ayrılmak insan için bir kusurdur. Anlamlandırılamamış hayat insanı yalnızlık zindanına mahkûm eder.

Felsefeler, inançlar hayatı anlamlandırma konusunda insana engin bir anlam denizi sunmasına rağmen bunu göremeyenler, bu anlamı din dışı alanlarda aramaya yönelenler de elbette olacaktır. Yüce Allah insanı kulluk için yarattığından insanı da bu gayeye uygun duygularla donatmıştır. Bir Müslüman için Allah’a kul olmak, O’nun rızasını kazanmak hayatın en anlamlı sonsuz hedefidir, diyebiliriz.

"Ben cinler ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyat, 51/56) ayeti hayatın amacını ve anlamını ortaya koymaktadır. Dünya hayatının süs ve cazibesine kapılıp ahireti ve kulluğu unutmamak gerektiğini hatırlatıyor. Efendimiz(sav):

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, “Hüsnü'l-Hulk”, 8) hadisiyle hayatın anlamı konusunda hem yol göstermiş hem de bu yolun nasıl bir donanımla aşılabileceğine işaret etmiştir.

İnancımız ne kadar sağlam bir zemine oturursa yol haritamız o kadar güvenilir olur ve dayanma gücümüz artar. Çünkü İslam, insanın hayatına anlam katar, amaç verir, yol ve yön gösterir, insanı değerli kılar.

Muhtemelen hayatın anlamının ne olduğu sorusu, tarih boyunca insanoğlunun sorduğu en kadim varoluşsal soruların başında gelmektedir. Bu soruya verilecek cevap kaçınılmaz olarak insanın varoluşa yüklediği anlamla şekillenecektir.

İyi bir iş, iyi bir eş, mutlu bir hayat, yüksek bir makama gelmek de hayatı anlamlı kılabilir. Hayatını vücut geliştirmeye ya da nükleer bomba geliştirmeye adayan biriyle hayatını insanlara faydalı olmaya, kansere çare bulmaya adayan kişi için hayatın anlamı ve amacı eşit değerde görülemez.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

490. Sayı Ekim 2023