Sayı : 497   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

İktibas

Yusuf Kaplan

Yeni Nesil Devşirmeler : Beyazlaştırma ve Hristiyanlaştırma Projeleri

  • 31 Ocak 2023
  • 160 Görüntülenme
  • 482. Sayı / 2023 ŞubatHıristiyanlık Avrupa’da öldü. Afrika’da, Latin Amerika’da yayıldı inanılmaz paralar harcanarak Vatikan tarafından. Evet, Hıristiyanlık Batı’da öldü ama Afrika ve Latin Amerika’da diriltildi zoraki olarak! Nasıl? Elbette ki, emperyalist yöntemlerle… Afrika’yı baştanbaşa dolaştım ben… En ücra köylerde hiç de küçük olmayan kiliseler gördüm… Her yerde... Afrika’nın her ülkesinde… Kilise dikilen yerlerin, köylerin Hıristiyan köyler olup olmadığını her soruşumda aldığım cevap aynıydı ve şok etmeye yetmişti beni: Hayır!

 

 

Önümüzdeki süreçte Vatikan, Müslüman toplumları Hıristiyanlaştırma projesini gündeme aldı: Önce İslâm’dan uzaklaştırıp laikleştiriyorlar, sonra Hıristiyanlaştırma faaliyetlerine başlıyorlar… İki aşamalı devşirme stratejisi uyguluyorlar… Türkiye’de şu an bu iki aşamalı stratejinin birinci aşaması başarıldı. Şimdi ikinci aşama devreye sokulmuş durumda.

 

 

Yıl: 1900. Afrika’daki Hıristiyanların oranı sadece % 3.

Yıl: 2000. Afrika’daki Hıristiyanların oranı % 30 ve hatta üzeri!

İnanılır gibi değil!

Bunun sırrı ne, peki?

Hıristiyanlığın gücü, muhkem, muhteşem bir din olması mı?

Hayır!

Ne peki?

Elbette ki, emperyalizm.

Hıristiyanlık öldü.

“Baştan ölü doğdu Hıristiyanlık”, diyebiliriz ilk yarım asır sonrası süreç için.

Vahiy geldi ama muhafaza edilemedi: Roma zulmü ve paganizmi, ilk Hıristiyan müminlere kan kusturdu, hayatlarını cehenneme çevirdi.

Katliam katliam üstüne…

Katliam katliam üstüne…

İnananlar nefes alamadı, nefesleri boğuldu.

Hıristiyanlık böyle böyle paganlaştırıldı, dolayısıyla ölü doğmuş oldu!

Sonrası, malum…

Haşmetli Roma’nın çöküşü, paganlaştırılan Hıristiyanlığın Bizans’ı ve Roma’yı teslim alışı.

Önce Bizans’ın, ardından da Roma’nın Hıristiyanlaşması.

Sonra da Hıristiyanlığın Bizanslaşması ve Romalılaşması: Ruhunu yitirmesi, her tür kullanıma müsait bir aygıt hâline getirilmesi.

Güç devşirilecekse, Kilise’den devşirilecek olması.

Tabir caizse, Kilise makinası’nın güç dağıtan, krallara taht giydiren, dünyaya nizam veren yeni bir firavuna dönüşmesi.

Kilise’nin firavunlaşması: Parayla günah çıkarma ayinleri yapılmasına vardırılacak kadar işin zıvanadan çıkması!

Kilise’nin günahlarını çıkaracak bir kuruma ihtiyaç duy/ul/ması ama böyle bir kurumun bulunamaması, tabiî olarak.

Hıristiyanlık bu tarihî ve felsefî özetten de anlaşılacağı üzere, paganlaştırıldığı ve yurt edindiği Avrupa’da daha baştan ölü doğmuştu. Şimdi fiilen ölü artık. Sadece cenazesi kaldırılmadı. Katafalka konuldu, ölüm törenini bekliyor ama izin verilmiyor bizzat Vatikan tarafından!

Hıristiyanlık Avrupa’da öldü. Afrika’da, Latin Amerika’da yayıldı inanılmaz paralar harcanarak Vatikan tarafından. Evet, Hıristiyanlık Batı’da öldü ama Afrika ve Latin Amerika’da diriltildi zoraki olarak!

Nasıl?

Elbette ki, emperyalist yöntemlerle…

Afrika’yı baştanbaşa dolaştım ben… En ücra köylerde hiç de küçük olmayan kiliseler gördüm… Her yerde... Afrika’nın her ülkesinde…

Kilise dikilen yerlerin, köylerin Hıristiyan köyler olup olmadığını her soruşumda aldığım cevap aynıydı ve şok etmeye yetmişti beni: Hayır!

Bu köylerin hiçbiri Hıristiyan ahalinin yaşadığı köyler değildi! Neden ve nasıl dikilmişti bu kiliseler öyleyse?

Hedef göstermek için: Bir gün buralar ele geçirilecek, Hıristiyanlaştırılacak!

Daha da vahimi ne, biliyor musunuz?

Dert, buraların Hıristiyanlaştırılması değildi. Dert, Afrika’nın, Latin Amerika’nın tabiî kaynaklarının, zenginliklerinin ele geçirilmesi, yağmalanması, Avrupa’ya taşınmasıydı.

Amerika kıtalarının (fethiyle değil) işgal edilmesiyle birlikte Avrupa ekonomisi 6 kat büyümüştü!

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

482. Sayı Şubat 2023