Sayı : 498   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hedef Noktası

Ramazan Kayacık

sünneti Yaşamak Hz. Peygamberi Çağ'a Taşımaktır

  • 29 Nisan 2023
  • 185 Görüntülenme
  • 485. Sayı / 2023 MayısHz. Peygambere ümmet olmak; sadece O’nun biyografisinden, tarihçeyi hayatından haberdar olmakla sınırlı değildir. Hz. Peygambere ümmet olmak; O’nun yolunu takip etmek ve O’nu örnek almak, O’nun sağlığında ashabına sunduğu ahlaki ölçüleri, zaman ve mekân sınırlarının ötesinden kendi dünyamıza taşımak ve O’nun şaşmaz rehberliğine sımsıkı sarılmakla olur.

 

 

 

Sünnet, Efendimiz(sav)'in hatıratını değil, hayatını güncelleştirmektir. Kur’an bize Hz. Muhammed (sav)’in biyografisini sunmasa da biyolojik özelliklerini tarif etmese de baştan sona O’nun örnekliğini ve hayatına tabi olmanın ölmezliğini anlatmaktadır.

 

 

 

Yüce Rabbimiz; “Sen en yüce ahlak üzeresin.” (Kalem, 68;4) buyurarak, Efendimizi (sav) üstün ahlakıyla övmüş; “Allah Rasülünde sizler için en güzel örnekler vardır.” (Ahzâb, 33/21) ayetiyle de O’nun örnekliğini öne çıkarmıştır. Bu durumda bize Hz. Peygamber (sav)’i doğru anlama, O’nu örnek alma görevi verilmiştir.

Hz. Peygamber'in örnekliği Kur’an ve sünnetle belirlenmiş olup, Müslümanlar için temel kabullerden biridir. O’nun sünneti Allah’a kulluğunun pratiğidir.

Dinimizi doğru anlamak, güzel yaşamak için Efendimiz(sav)’in rehberliğine ihtiyacımız var. Örnek alma, öğrenme, anlama ve ibret alma şeklinde bir faaliyettir. Hz. Peygamber’i örnek ve rehber edinmek, O’nun sünnetini kişisel ve sosyal hayatımızda uygulamak demektir.

O, her insanın hayatının her anında modelleyeceği “üsve-i hasene” örnekleriyle doludur. O’nun örnekliği sadece belli dini konularda değil, hayatın tüm alanlarıyla ilgilidir. Onun ortaya koyduğu ilke ve prensipler her çağda örnek alınabilecek evrensel ilkelerdir.

Dinin temel kaynağı Kur’an’dır. Ancak hadis ve sünneti itibara almadan İslam’ı doğru anlayıp yorumlamak mümkün değildir. Peygamberler sadece vahyi tebliğ etmek için değil, aynı zamanda vahye uygun bir hayat tarzı ortaya koymak üzere gönderilmişlerdir.

Hz. Peygamberin vefatından sonra O’nun örnekliğini ve rehberliğini devam ettirmenin yolu O’nun sünnetine tâbi olmakla mümkündür. Yeryüzünde İslam ümmeti kadar, peygamberinin ağzından dökülen sözleri, sergilediği örnek tutum ve davranışları sonraki nesillere aktaran, bunun için binlerce cilt literatür oluşturan başka bir ümmet tanımıyoruz. Rabbimiz: “Allah’a ve ahirete umut bağlayan, Allah’ı dilinden ve şuurundan düşürmeyenler için Rasülullah’ta, elbette güzel bir örneklik vardır.” (Ahzâb, 33/21) buyurur.

Örnek gösteren Allah, örnek gösterilen O'nun elçisi, “Âlemlere Rahmet” olarak gönderilen son Peygamberi örnek alacak olanlar müminlerdir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

485. Sayı Mayıs 2023