Sayı : 497   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kimlik İnşası

Ramazan Kayan

Günahlara Alışmak

  • 01 Şubat 2024
  • 235 Görüntülenme
  • 494. Sayı / 2024 ŞubatYaşadığı gibi inanmaya başlamaya görsün insanoğlu, hemen kendine özgü bir din anlayışı oluşturur, keyfi fetvalar, temelsiz teviller, çarpık yorumlar ile yol bulmaya çalışır… İslami bilinç devre dışı kalınca yaşam tarzında yozlaşma da başını alıp gider… Estetize edilen günahlar… Günah sevicilik pik yapmaya başlar… Günah savunuculuğunun felsefi temelleri oluşturulur… İnsanoğlu güle oynaya günaha koşmaya başlar…

 

 

Yaptığımız her şey Yaratan’a malumdur… Tüm haramlar, zulümler, cürümler O’na malum… Gözlenmekteyiz… İzlenmekteyiz… Görülmekteyiz… O'na gizli ve saklı hiçbir şey yoktur… Yarınlarda kurulacak sorgulama düzeninde hesap verebilmek için Rabbani düzenlemeye tabi olmak zorundayız…

 

 

İnsanoğlu beşer olması hasebiyle günah işleme potansiyeline sahiptir… Dolayısıyla her insan günah işleyebilir… Tövbe ile durumu telafi edebilme fırsatına da sahiptir… Lakin yeni zamanlarda hızla yaygınlık kazanan şöyle bir tehlike ile karşı karşıyayız…

Günahları küçümsemek… Önemsememek aksine özümsemek… İçselleştirmek, kanıksamak ve zamanla alışmak… Dahası günahları normalleştirmek, mubahlaştırmak, toplumsallaştırmak ve de yasallaştırmak…

Bundan da beteri… Günaha dayalı bir yaşam tarzında karar kılmak… Günaha dayalı yeni bir ideolojik sistem, dünya görüşü ve yaşam biçiminin savunuculuğunu yapmak…

Bu zamanda bunlarsız yaşam olmaz… Bu algıyı meşrulaştırmak… Küresel ve ulusal ölçekte bu günahlar yaygınlık kazanmış, kabul görmüşse biz bunun dışında kalamayız yanılgısı…

Yaşadığı gibi inanmaya başlamaya görsün insanoğlu, hemen kendine özgü bir din anlayışı oluşturur, keyfi fetvalar, temelsiz teviller, çarpık yorumlar ile yol bulmaya çalışır…

İslami bilinç devre dışı kalınca yaşam tarzında yozlaşma da başını alıp gider…

Estetize edilen günahlar… Günah sevicilik pik yapmaya başlar… Günah savunuculuğunun felsefi temelleri oluşturulur…

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

494. Sayı Şubat 2024