Sayı : 499   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Sosyal Doku

Nureddin Yıldız

Bu Ümmet

  • 01 Şubat 2024
  • 245 Görüntülenme
  • 494. Sayı / 2024 ŞubatBu ümmetin mevcut sıkıntıları dininden kaynaklanmıyor. Sıkıntısının kaynağı ümmetin çıkarılış nedeninden kaynaklanmaktadır. Bütün insanlığı ilgi alanına almış bir ümmet, Âdem (as)’dan beri insanlığın birikimi olan bütün sorunları uhdesine almış bir ümmettir. Bir kıtanın bir kenarındaki bir kabile gibi göremeyiz bu ümmeti. Doğunun ortasında veya batısında, insanın bulunduğu her yerde sorunlar olacaktır şüphesiz. Bu sorunlara da insanlık için hazırlanmış bir ümmetin müminlerinin muhatap olması gayet tabii görülmelidir. Keyif için gelmiş bir ümmet değiliz.

 

 

Bizi kuşatan olayları kavramak için Kur’an’ımızın Âli İmran suresindeki yüz onuncu ayetini anlamak zorundayız. Allah Teâlâ bu ümmetin “insanlık için çıkarılmış bir ümmet” olduğunu önümüze koymaktadır. “Namaz ümmeti” olduğumuz kadar “insanlık için çıkarılmış” bir ümmet olduğumuzu da unutamayız. Hac, ahlâk, zikir, cihat… Dinimizi bize hatırlatan, dindar oluşumuzu belgeleyen ne kadar özel kavramımız varsa bu büyük gerçek onların tamamı ile beraber anılabilecek bir gerçektir: Bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Bu karakterimizi de tarihi süreç içindeki olaylar belirlemiş değildir.

Bizi biz yapan kitabımız Kur’an bunu belirlemiştir. Artık biz kendimizi ne camiye kapatarak ne de evlerimize sığınarak “iyi bir Müslüman” olmayı yakalayabiliriz. Cami kadar, medrese kadar insanlığın bulunduğu nokta da bizim Müslümanlığımızın ne durumda olduğunun göstergesi olacaktır. Zira bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. İnsanlık için çıkarılıp camiye daraltılmış olmamız gösterge olarak çıkarılış nedenimizin gerçekleşmediğini gösterir. İnsanlık ise Arap yarımadası, Anadolu, Asya veya Afrika ile sınırlandırılamaz. Nefes alan her insan ve o insanın bulunduğu coğrafya biziz. Kuzeyden güneye bütün insanlık ilgi alanımızda olmalıdır. Varlık nedenimiz budur. İbadet ve kulluk mefhumu bunu da ihtiva etmektedir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

494. Sayı Şubat 2024