Sayı : 499   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

İktibas

Yusuf Kaplan

Çağ Körleşmesini Aşabilmenin Anahtarı : Ümmileşmek

  • 01 Şubat 2024
  • 256 Görüntülenme
  • 494. Sayı / 2024 ŞubatÜmmet, "her şeyin anası" demektir. "Her mümin, tek başına bir ümmet"tir. Dolayısıyla "ümmet", "öncü" demektir. Kitabımızda, Efendimizde ete kemiğe bürünen, tecessüm eden, tebeddün eden "ümmet", dolayısıyla ümmîleşme süreci, bütün müminleri teşmil edecek şekilde Bakara suresinde 143. ayet-i celîlede "ümmetenvasatan", Al-i İmran suresinde 110. ayet-i kerimede "hayra ümmetin" ifadeleriyle tasvir edilir.

 

 

Çağın ağlarından ve bağlarından arınamadığımız için olamıyoruz / ön alamıyoruz; ön alamadığımız için de çağın içine girip var olamıyoruz / ön açamıyoruz; ön açamadığımız için de hakikati var kılacak / çağı aşacak ölçekte bir yolculuğa çıkacak şekilde öne koyulamıyor, insanlığa öncülük yapamıyoruz.

 

 

Çağrımızın kendi çağını kurabilmesinin, dolayısıyla bizi çağın dışına iten, duyma, düşünme ve var olma biçimlerimizi belirleyen çağ körleşmesini aşabilmemizin yolunun ümmîleşmek’ten geçtiğini, ümmîleşme’nin de üç aşamalı bir oluş, varoluş ve var kılış: Ya da çağdan kurtulma, çağa girme ve çağı aşma: Veya ön alma, ön açma ve öne koyulma... yolculuğu olduğunu söylemiştim: Tıpkı Efendimizin yaptığı gibi.

Peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiği zikredilir kitabımızda, sarahatle. Efendimizin âlemlere rahmet olarak gönderilmesi, sırasıyla, oluş / çağdan kurtulmak / ön almak yani Mekke süreci; varoluş / çağa girmek / ön açmak / yani Medine süreci ve nihayet var kılış / çağı aşmak / öne koyulmak yani medeniyet süreci olarak tarif ettiğim üç temel yolculuk, iki ayette "şahit", "mübeşşir" ve "nezîr" olarak zikredilir.

Ümmet, "her şeyin anası" demektir. "Her mümin, tek başına bir ümmet"tir. Dolayısıyla "ümmet", "öncü" demektir. Kitabımızda, Efendimizde ete kemiğe bürünen, tecessüm eden, tebeddün eden "ümmet", dolayısıyla ümmîleşme süreci, bütün müminleri teşmil edecek şekilde Bakara suresinde 143. ayet-i celîlede "ümmetenvasatan", Al-i İmran suresinde 110. ayet-i kerimede "hayra ümmetin" ifadeleriyle tasvir edilir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

494. Sayı Şubat 2024