Sayı : 498   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

İslam Aleminden

Ahmet Varol

Uluslararası Yargıya Hukuk mu Siyaset mi Yön Veriyor

  • 31 Mayıs 2024
  • 33 Görüntülenme
  • 498. Sayı / 2024 HaziranCezanın eksik verilmesi af veya iltimastır. Buna yetkili merci adaleti icradan sorumlu kişi ya da kurum değil bizzat mağdur edilen taraftır. Mağdurun mağdur edeni affetme yetkisi var. Ama onun mağduriyetini giderme görevini yüklenen kişi veya kurumun böyle bir yetkisi olamaz. Devlet veya onun adına haksızlıkların önüne geçme sorumluluğunu taşıyan merci kendinde böyle bir yetki görürse kendisi bizzat haksızlık etmiş olur.

 

 

Her şeyden önce UAD’nin davanın ilk aşamasında, işgal rejiminin soykırım işlediği gerçeğini görmezden gelememesine rağmen onu bu suçu işlemekten vazgeçmeye zorlayacak bir yaptırım uygulama yönünde adım atmak yerine tavsiyede bulunmakla yetinmesi tam anlamıyla bir oyalama politikasıydı.

 

 

 

Hukuk hakkın çoğuludur, yani haklar anlamına gelir. Dolayısıyla hakları belirleme ve sahiplerini bulması için oluşturulan çalışma alanı hakkında kavramsal olarak “hukuk” adı kullanılmıştır.

Adalet de her hakkın eksiksiz olarak sahibini, her haksızlığın da sınır aşılmadan cezasını bulmasıdır. Hakkın eksik, cezanın fazla verilmesi ise zulümdür.

Hak sahiplerinin haklarını araması, haksızlık edenlerin de cezalandırılması için müracaat edilecek kurumların her zaman hukuk prensiplerine göre hareket ettiği söylenemez. O yüzden bu tür kurumların yürüttüğü faaliyeti özel anlamda hukukun icrası değil genel anlamda yargılama olarak isimlendirmek daha uygundur.

Cezanın eksik verilmesi af veya iltimastır. Buna yetkili merci adaleti icradan sorumlu kişi ya da kurum değil bizzat mağdur edilen taraftır. Mağdurun mağdur edeni affetme yetkisi var. Ama onun mağduriyetini giderme görevini yüklenen kişi veya kurumun böyle bir yetkisi olamaz. Devlet veya onun adına haksızlıkların önüne geçme sorumluluğunu taşıyan merci kendinde böyle bir yetki görürse kendisi bizzat haksızlık etmiş olur. Aynı şey hakların bir kısmından veya tamamından vazgeçme işlemi için de söz konusudur. Buna yetkili merci de sadece hak sahibi olan kişi veya kurumdur. İslâm hukukunun temelinde bu prensipler yer alır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

498. Sayı Haziran 2024